Cyberbezpieczeństwo

DLA KOGO?
Dla całej społeczności szkolnej
KATEGORIA
Cyberbezpieczeństwo
CZAS REALIZACJI
360 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest to jedna z najbardziej znaczących kwestii naszych czasów. W związku z tym szkolenie z cyberbezpieczeństwa obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę dotyczącą procedur związanych z ochroną przed cyberprzestępczością. Realizacja powyższego szkolenia opiera się o charakterystykę i ważność danych prywatnych oraz danych w organizacji. Pokazuje również, jak przebiega cyberatak, jak należy chronić swoje urządzenia oraz jak należy zachować bezpieczeństwo informacji i prywatność w cyberprzestrzeni. Zawiera również techniki zabezpieczenia przed cyberatakami.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • poznanie typowych zagrożeń związanych z cyberatakami,
 • nauka sposobów zabezpieczeń cyberdanych,
 • zachowanie prywatności online,
 • nauka cyberhigieny w świecie internetowym.
procedury ochrony przed cyberprzestępczością
sposoby zabezpieczania cyberdanych
trzy etapy szkolenia
szkolenia teoretyczno-praktyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

“większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, choć uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów”

zobacz informacja o raporcie

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przebiega trzyetapowo:

Etap I. – realizowany dla grona pedagogicznego (120 min.)
Etap II. – realizowany dla uczniów (120 min.)
Etap III. – realizowany dla rodziców (120 min.)

Każde szkolenie, zarówno dla grona pedagogicznego, jak również dla uczniów i rodziców ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej realnymi cyberzagrożeniami, które mogą wystąpić podczas korzystania z komputerów i telefonów komórkowych. W trakcie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa omawiana jest ochrona systemów operacyjnych i programów podłączonych do sieci Internet oraz danych przed nieupoważnionym dostępem lub uszkodzeniem. Tłumaczone są zagadnienia i rozwiązywania problemów związanych z cyberprzestępczością, aby móc je wykorzystywać podczas pracy zawodowej oraz codziennego życia.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwala na przygotowanie całej społeczności szkolnej do praktycznego wykorzystania poznanych technik, aby zabezpieczyć urządzenia i dane przed cyberatakami. Szkolenie zawiera własne procedury bezpieczeństwa, które pozwolą uczestnikom czuć się bezpieczniej w internecie, czyli integralnej części naszego codziennego życia. Jeśli interesują Was kursy z cyberbezpieczeństwa prowadzone przez specjalistów, warto skorzystać z naszej oferty.

Zobacz także:

TRENER: mgr inż. MARIUSZ PRZYBORSKI

mgr inż. Mariusz Przyborski – absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze edukacyjnym. Na co dzień nauczyciel w technikum informatycznym prowadzący takie przedmioty jak: systemy operacyjne, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, bazy danych, programowanie.

W trakcie swojej pracy prowadził szkolenia w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Gniezno i Fundacją Legalna Kultura brał udział w projekcie “Ja w internecie” prowadząc szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia dotyczyły takich obszarów jak Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

OPINIE O SZKOLENIU

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

 • materiały szkoleniowe
 • szkolenie teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców
 • certyfikat odbycia szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

KONTAKT

  Telefon
  Kontakt