CAŁA POLSKA

3 dni

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

Przygotuj szkołę na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Sprawdź autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych.

CAŁA POLSKA

360 min

Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej realnymi cyberzagrożeniami, które mogą wystąpić podczas korzystania z komputerów i telefonów komórkowych

CAŁA POLSKA

120 min

Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

CAŁA POLSKA

120 min

Problem samobójstw wśród młodzieży

W trakcie szkolenia zostanie omówiony szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia

CAŁA POLSKA

120 min

Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

CAŁA POLSKA

120 min

Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej

CAŁA POLSKA

90 min

Szkolenie dla uczniów z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terenie szkoły

Szkolenie jest przeznaczone dla uczniów szkół średnich, którzy są zapoznawani z aktualnym stanem prawnym dotyczącym nieletnich sprawców czynów karalnych

CAŁA POLSKA

180 min

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa

CAŁA POLSKA

120 min

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla rodziców uczniów

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli rodzicom na zapoznanie się z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi zagrożeniami dla placówek oświatowych

CAŁA POLSKA

180 min

Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych