Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

PRZESZKOLONO
30 szkół, 12 tys. dzieci
KATEGORIA
Bezpieczeństwo w szkole
CZAS REALIZACJI
180 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Realizacja powyższego szkolenia ma na celu przygotowanie pracowników wydziałów oświaty oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówek oświatowych na terenie gminy, powiatu, miasta czy województwa oraz pełną integrację systemu bezpieczeństwa placówek oświatowych w danej jednostce administracyjnej.

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa oraz ukazać rolę struktur kontrolnych w kwestii bezpieczeństwa podległych placówek oświatowych.
Szkolenie oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktycznych, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa – tzw. System 2-12.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • najczęściej występujących zagrożeniach dla placówek oświatowych
 • procedurach bezpieczeństwa
 • roli komórek oświatowych w zarządzaniu kwestiami bezpieczeństwa
trener z unikatowym doświadczeniem
lista najczęściej występujących zagrożeń
szkolenia teoretyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 180 min

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • mankamenty w systemie bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • problem radykalizacji u dzieci i młodzieży
 • przemoc rówieśnicza i jej skutki dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole – System 2-12
 • System Wczesnego Wykrywania Zagrożeń na szczeblu samorządu
 • analiza informacji o zagrożeniach oraz zasady sporządzania analizy zagrożeń
 • współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
 • planowanie przedsięwzięć profilaktycznych na bazie analizy zagrożeń
 • działanie oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych
 • metodyka prowadzenia ćwiczeń z reagowania kryzysowego na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej w placówce oświatowej

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli na wprowadzenie w rejonie odpowiedzialności jednolitego systemu bezpieczeństwa w podległych placówkach oświatowych oraz jego pełną integrację ze strukturami odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe na poziomie samorządu.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

Zintegrowane szkolenia w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” były zrealizowane w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Objęto nim ponad 12 tys. dzieci i młodzieży oraz 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone także w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, w której miało miejsce tragiczne zdarzenie z maja 2019 r.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby szkolonych oraz zakresu integracji całego systemu.
Wariant I: szkolenie teoretyczne dla pracowników wydziałów oświaty – 2000-3500 zł w zależności od liczby szkolonych
Wariant II: pełna integracja systemu bezpieczeństwa w danej jednostce administracyjnej, łącznie z ćwiczeniami elementów zarządzania kryzysowego – cena będzie zależna od liczby placówek oświatowych oraz zakresu dodatkowych usług i szkoleń, jak medyczne, służb mundurowych, Państwowej Straży Pożarnej itp.

Usługi możliwe w ramach wariantu II:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących w danym rejonie odpowiedzialności
 • szkolenie teoretyczne dla pracowników wydziałów oświatowych, osób funkcyjnych oraz zarządzania kryzysowego
 • wprowadzenie i integracja Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ)
 • szkolenie medyczne dostosowane do najbardziej niebezpiecznych sytuacji mogących wystąpić w placówce oświatowej
 • gra symulacyjna dotycząca postępowania na wypadek zaistnienia w szkole sytuacji niebezpiecznej wymagającej ewakuacji lub wprowadzenia sygnału – azyl
 • ćwiczenie praktyczne integrujące cały system reagowania kryzysowego w rejonie odpowiedzialności na bazie specjalnie przygotowanego scenariusza
 • analiza przebiegu ćwiczeń praktycznych oraz identyfikacja mankamentów
 • przygotowanie rekomendacji na bazie doświadczeń własnych

KONTAKT

  Nie bądź nieprzygotowany na zagrożenia dzieci. Skontaktuj się z nami.

  tel.: +48 501254788