Cyberbezpieczeństwo

DLA KOGO?

Dla całej społeczności szkolnej

KATEGORIA

Cyberbezpieczeństwo

CZAS REALIZACJI

360 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest to jedna z najbardziej znaczących kwestii naszych czasów. W związku z tym szkolenie z cyberbezpieczeństwa obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę dotyczącą procedur związanych z ochroną przed cyberprzestępczością. Realizacja powyższego szkolenia opiera się o charakterystykę i ważność danych prywatnych oraz danych w organizacji. Pokazuje również, jak przebiega cyberatak, jak należy chronić swoje urządzenia oraz jak należy zachować bezpieczeństwo informacji i prywatność w cyberprzestrzeni. Zawiera również techniki zabezpieczenia przed cyberatakami.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • poznanie typowych zagrożeń związanych z cyberatakami,
 • nauka sposobów zabezpieczeń cyberdanych,
 • zachowanie prywatności online,
 • nauka cyberhigieny w świecie internetowym.
 • procedury ochrony przed cyberprzestępczością
 • sposoby zabezpieczania cyberdanych
 • trzy etapy szkolenia
 • szkolenia teoretyczno-praktyczne
 • materiały edukacyjne
 • autorskie rozwiązania
 • certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

“większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, choć uczniowie i nauczyciele przyznają w ankietach, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów”

zobacz informacja o raporcie

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przebiega trzyetapowo:

Etap I. – realizowany dla grona pedagogicznego (120 min.)
Etap II. – realizowany dla uczniów (120 min.)
Etap III. – realizowany dla rodziców (120 min.)

Każde szkolenie, zarówno dla grona pedagogicznego, jak również dla uczniów i rodziców ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej realnymi cyberzagrożeniami, które mogą wystąpić podczas korzystania z komputerów i telefonów komórkowych. W trakcie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa omawiana jest ochrona systemów operacyjnych i programów podłączonych do sieci Internet oraz danych przed nieupoważnionym dostępem lub uszkodzeniem. Tłumaczone są zagadnienia i rozwiązywania problemów związanych z cyberprzestępczością, aby móc je wykorzystywać podczas pracy zawodowej oraz codziennego życia.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwala na przygotowanie całej społeczności szkolnej do praktycznego wykorzystania poznanych technik, aby zabezpieczyć urządzenia i dane przed cyberatakami. Szkolenie zawiera własne procedury bezpieczeństwa, które pozwolą uczestnikom czuć się bezpieczniej w internecie, czyli integralnej części naszego codziennego życia. Jeśli interesują Was kursy z cyberbezpieczeństwa prowadzone przez specjalistów, warto skorzystać z naszej oferty.

Zobacz także:

TRENER: mgr inż. Mariusz Przyborski

mgr inż. Mariusz Przyborski – absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze edukacyjnym. Na co dzień nauczyciel w technikum informatycznym prowadzący takie przedmioty jak: systemy operacyjne, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, bazy danych, programowanie.

W trakcie swojej pracy prowadził szkolenia w ramach Uniwersytetu Każdego Wieku. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Gniezno i Fundacją Legalna Kultura brał udział w projekcie “Ja w internecie” prowadząc szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia dotyczyły takich obszarów jak Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

OPINIE O SZKOLENIU

Pan Mariusz Przyborski wykazał się wieloma umiejętnościami w szczególności: budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi, dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy, wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktyczny, motywowania uczestników.
Praca wykonywana przez Pana Mariusza Przyborskiego charakteryzowała sumienność i zaangażowanie w realizowany projekt. Przejawiał on inicjatywę i kreatywność w nowych rozwiązaniach oraz bardzo dobrze reagował na sytuacje stresowe i pracę wymagającą dużego wysiłku psychicznego zachowując systematyczność, cierpliwość i obowiązkowość. Uczestnikom szkoleń rzetelnie tłumaczył realizowany scenariusz zajęć, zdobywając tym samym ich uznanie oraz sympatię.

Prezydent miasta Gniezna Tomasz Budasz

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT