Krzysztof Danielewicz

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 

Katarzyna Woźniak

Studentka kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Opublikowała wiele artykułów i analiz na stronach „Security in Practice”, a także „Analitik.pl”.

Natalia Jurkiewicz

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z pasją prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego.

Roksana Pawęzka

Studentka kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Od pierwszego roku studiów interesuje się sprawami związanymi z pozyskiwaniem informacji na temat osób i firm.

Wiktoria Cybula

Studentka kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Aktywnie poszerza swoje umiejętności w zakresie efektywnego pozyskiwania oraz analizy informacji. 

Agnieszka Rebelak

Absolwentka studiów magisterskich (2003; specjalizacja edytorsko-wydawnicza i nauczycielska) i podyplomowych (2009; Podyplomowe Studium Redakcji Językowej Tekstu) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Marek Kołtun

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2011; tytuł magistra kierunku rachunkowość i rewizja finansowa),
biegły sądowy z zakresu audytu śledczego, OSINT, kryptowalut i AML, wykładowca akademicki, członek FinTech Connector.