AUDYT ŚLEDCZY

Oferta analiz i szkoleń z obszaru specjalistycznych czynności audytu śledczego i OSINT polegających na sporządzeniu niżej wymienionych czynności kapitałowo-osobowych:

  1. Wywiad gospodarczy (podstawowy, biznesowy, sprawdzenie poprzez audyt śledczy określonego podmiotu) – dokonanie wszelkich sprawdzeń podmiotu gospodarczego w celu pozyskania informacji dotyczących końcowych wniosków i zamierzeń w zakresie sektora ekonomicznego. Wywiad obejmuje zakres posiadanych aktywów podmiotu, informacje o jego płynności finansowej czy wystąpienia ryzyka nadużyć. Cena od 4500 zł brutto.
  2. Wywiad z zakresu ujawnienia nadużyć – uzyskanie wszelkich informacji dotyczących wystąpienia ryzyka nadużyć z zakresu aktów prawnych, w tym Kodeksu karnego. Koszt od 3500 zł brutto.
  3. Wywiad personalny – pozyskanie informacji dotyczących powiązań kapitałowo-osobowych danej osoby z wyrysowaniem schematów graficznych, a także w kierunku ujawnienia informacji z życia osobistego i biznesowego. Koszt od 4000 zł brutto.
  1. Dochodzenia i śledztwa gospodarcze oparte na dowodach rachunkowych i innych – kompleksowa pomoc przy prowadzeniu postępowań wraz z opracowaniem wniosków i zamierzeń w celu podjęcia dalszych kierunków, włącznie z zawiadomieniem właściwych organów ścigania. Ponadto pomagamy w zakresie właściwego postępowania i ochrony sygnalisty w organizacji. Koszt od 6000 zł brutto.
  2. Analiza zamówień publicznych – pomoc w opracowaniu, przygotowaniu i finalizacji składania ofert w ramach zamówień publicznych przez podmioty gospodarcze, analiza zamawiającego i pozostałych wykonawców, ujawnienie nadużyć korupcyjnych. Koszt od 4000 zł brutto.
  3. Analiza w kierunku AML/CFT – prowadzona w celu przedstawienia właściwych wniosków i zamierzeń dla kadry zarządczej, ujawnienia ryzyka nadużyć, powiązań z szarą strefą podatkową czy rajami podatkowymi. Koszt od 5000 zł brutto.
  4. Analiza transakcji kryptowalutowych – analiza właściwych kryptowalut, ich transakcji i spieniężenia, dokonanie wypłat w walutach FIAT, powiązanie adresów IP urządzeń elektronicznych z miejscami dokonania spieniężenia. Koszt od 6000 zł brutto.

Audyt śledczy – na czym polega?

Oprócz wykonania ww. czynności każdorazowo w analizie kapitałowo-osobowej sporządzamy wnioski i zamierzenia, by określić dalszy kierunek podejmowania decyzji.

Powyższe czynności polegają na zebraniu materiału dowodowego poszlakowego lub twardego za pośrednictwem publicznych rejestrów, wyszukiwarek, mniej popularnych witryn sieciowych, DarkWeb, TOR, takich jak: transakcje kryptowalutowe, powiązania z krajami o podwyższonym ryzyku inwestowania, AML/CFT, raje podatkowe, a także inne informacje o charakterze kapitałowo-osobowym.

Przedmiotowe powiązania przedstawiamy za pośrednictwem schematów graficznych w celu zobrazowania wizerunkowej zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i osobami funkcyjnymi. Obszerne wnioski i dalsze zamierzenia prezentujemy przy użyciu podstaw prawnych z zakresu szeroko pojętej ekonomii i pozostałych przepisów dotyczących funkcjonowania prawa karnego.

Ponadto organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

  • OSINT – biały wywiad w teorii i praktyce (kategorie wywiadów i ich rola, ujawnianie informacji poprzez specjalistyczne narzędzia służące do gromadzenia informacji, bazy danych, specjalistyczne wyszukiwarki sieciowe, DarkNET, TOR, Hydra, OSINT w praktyce, media społecznościowe, publiczne rejestry, monitoring i inne źródła wiarygodnych informacji)
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu AML/CFT – szkolenie oparte na wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem ustawy i innych aktów prawnych, audyt śledczy – wykrywanie nadużyć gospodarczych w kierunku powiązania z kryptowalutami: pełna analiza transakcji wraz z graficznym przedstawieniem powiązań. Ujawnianie spółek rejestrowanych w szarej strefie podatkowej i rajach podatkowych

Szczegółowy program powyższych tematów szkoleń opracujemy indywidualnie do każdego odbiorcy osobno.

Sprawdź także: