Natalia Jurkiewicz – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z pasją prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, motywacji w zakresie osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesem budowania relacji interpersonalnych.

Naukowo zajmuje się obszarem przemocy rówieśniczej (fizycznej, werbalnej, psychicznej, seksualnej i cyberprzemocy), kryzysu suicydalnego wśród młodzieży, trudności wynikających z chorowania na depresję przez osoby małoletnie, a także wpływem mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.