Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla rodziców uczniów

PRZESZKOLONO
30 szkół, 12 tys. dzieci
KATEGORIA
Bezpieczeństwo rodziców
CZAS REALIZACJI
120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja powyższego szkolenia ma na celu zapoznanie rodziców z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych dla szkół
 • przebiegu najbardziej niebezpiecznych zdarzeń w szkołach
 • najczęściej występujących symptomach zagrożeń dla placówek oświatowych
trener z unikatowym doświadczeniem
lista najczęściej występujących zagrożeń
szkolenia teoretyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 120 min

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • problem radykalizacji u dzieci i młodzieży
 • przemoc rówieśnicza i jej skutki dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole
 • rola rodziców w zasilaniu informacyjnych systemu wczesnego wykrywania zagrożeń

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli rodzicom na zapoznanie się z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi zagrożeniami dla placówek oświatowych, procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz zrozumieć ich rolę w systemie bezpieczeństwa placówki oświatowej.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

Zintegrowane szkolenia w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” były zrealizowane w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Objęto nim ponad 12 tys. dzieci i młodzieży oraz 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone także w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, w której miało miejsce tragiczne zdarzenie z maja 2019 r.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

Zawiera się w przedziale 1500-3000 zł w zależności od liczby szkolonych osób.

POWIĄZANE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
3 dni
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

Przygotuj szkołę na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Sprawdź autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych.

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
180 min
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

  Telefon
  Kontakt