Problem samobójstw wśród młodzieży

DLA KOGO?
Nauczycieli
KATEGORIA
Psychologia
CZAS REALIZACJI
120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje zagadnienia szeroko pojętego problemu samobójstw z położeniem nacisku na analizę zagrożeń wśród osób młodych, uczęszczających do placówek edukacyjnych. Poruszone obszary to m.in. zdefiniowanie terminu samobójstwa, zachowań suicydalnych i presuicydalnych, informujących o złym stanie zdrowa. Omówiony zostanie również szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:
• analizie przypadków samobójstw
• analizie najczęściej występujących symptomów problemów skutkujących próbą samobójczą
• sposobach postępowania w sytuacji możliwej próbie samobójczej

analiza zagrożeń wśród osób młodych
analiza najczęściej występujących symptomów
szczegółowy plan postępowania
profilaktyka w szkołach i pomoc

PROGRAM SZKOLENIA

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia
• definicja samobójstw oraz ich rodzaje
• określenie grup ryzyka
• zachowania suicydalne i presuicydalne
• profilaktyka w szkołach i pomoc

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Najważniejszą z korzyści szkolenia jest pozyskanie odpowiednich umiejętności pozwalających na odpowiednie i szybkie i skuteczne zareagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia w kontekście ryzyka popełnienia samobójstwa.

POWIĄZANE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

Depresja jest chorobą, a jej przebieg może być przewlekły, dlatego tak ważne jest zauważanie i wspieranie uczniów, którzy cierpią z jej przyczyny.

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt