Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

DLA KOGO?
Rodziców
KATEGORIA
Psychologia
CZAS REALIZACJI
120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym – szczególnie dla jej ofiar. Bycie obiektem szkolnego prześladowania może mieć destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka i nastolatka, a z czasem stać się przyczyną podjęcia próby samobójczej. Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej, zagadnieniami dotyczącymi agresora, a wpływie przemocy na funkcjonowanie. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę, jak podjąć z dzieckiem rozmowę o szkolnej przemocy, kiedy podejrzewają, że jest jej ofiarą/agresorem.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uświadomienie zagrożenia, jakim jest dla uczniów przemoc rówieśnicza. Uważność i obserwacja zmian w zachowaniu dziecka jest czynnikiem krytycznym dla szybkiego wykrycia problemu.

wiedza o przemocy rówieśniczej
wiedza, jakie formy przemocy mogą dotknąć dzieci
sposoby podejmowania rozmowy z dzieckiem
umiejętności pozwalające na szybkie i skuteczne zareagowanie

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz dyskusji z uczestnikami. Pierwsza część szkolenia obejmuje przedstawienie teoretycznych uwarunkowań szkolnej przemocy oraz szczegółów dotyczących agresora i ofiary. W trakcie dyskusji poruszone zostaną obszary uważności oraz wyczulenia rodziców na zmiany w zachowaniu dzieci, które mogą świadczyć o byciu ofiarą szkolnej przemocy.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie propaguje wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy rówieśniczej wśród dzieci i nastolatków. Uczestniczący w nim rodzice:
• Dowiedzą się czym jest zjawisko przemocy rówieśniczej
• Zostaną wyposażeni w wiedzę, jakie formy przemocy rówieśniczej mogą dotknąć ich dzieci
• Zostaną zapoznani z aspektami destrukcyjnego wpływu szkolnej przemocy na ofiarę
• Zostaną przeszkoleni ze sposobów podejmowania rozmowy z dzieckiem o przemocy rówieśniczej

POWIĄZANE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Problem samobójstw wśród młodzieży

W trakcie szkolenia zostanie omówiony szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

Depresja jest chorobą, a jej przebieg może być przewlekły, dlatego tak ważne jest zauważanie i wspieranie uczniów, którzy cierpią z jej przyczyny.

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt