Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

PRZESZKOLONO

30 szkół, 12 tys. dzieci

KATEGORIA

Bezpieczeństwo w szkole

CZAS REALIZACJI

180 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Oferowane przez nas szkolenie ma na celu przygotowanie dyrektorów szkół, a także pracowników wydziałów oświaty oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówek oświatowych na terenie gminy, powiatu, miasta czy województwa oraz pełną integrację systemu bezpieczeństwa placówek oświatowych w danej jednostce administracyjnej.

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa oraz ukazać rolę struktur kontrolnych w kwestii bezpieczeństwa podległych placówek oświatowych.
Szkolenie oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktycznych, sprawdzonych procedurach bezpieczeństwa – tzw. System 2-12.

Warto zapoznać się z naszą ofertą, jeśli interesują Was profesjonalnie przygotowane szkolenia dyrektorów szkół oraz innych pracowników wydziału oświaty.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • najczęściej występujących zagrożeniach dla placówek oświatowych
 • procedurach bezpieczeństwa
 • roli komórek oświatowych w zarządzaniu kwestiami bezpieczeństwa
 • trener z unikatowym doświadczeniem
 • lista najczęściej występujących zagrożeń
 • szkolenia teoretyczne
 • materiały edukacyjne
 • autorskie rozwiązania
 • certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 180 min

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • mankamenty w systemie bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • problem radykalizacji u dzieci i młodzieży
 • przemoc rówieśnicza i jej skutki dla bezpieczeństwa placówek oświatowych
 • procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole – System 2-12
 • System Wczesnego Wykrywania Zagrożeń na szczeblu samorządu
 • analiza informacji o zagrożeniach oraz zasady sporządzania analizy zagrożeń
 • współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
 • planowanie przedsięwzięć profilaktycznych na bazie analizy zagrożeń
 • działanie oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych
 • metodyka prowadzenia ćwiczeń z reagowania kryzysowego na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej w placówce oświatowej

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego kursu dla dyrektorów szkół oraz innych pracowników oświaty pozwoli na wprowadzenie w rejonie odpowiedzialności jednolitego systemu bezpieczeństwa w podległych placówkach oświatowych oraz jego pełną integrację ze strukturami odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe na poziomie samorządu.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

Zintegrowane szkolenia w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” były zrealizowane w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Objęto nim ponad 12 tys. dzieci i młodzieży oraz 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone także w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, w której miało miejsce tragiczne zdarzenie z maja 2019 r.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

W trakcie szkolenia płk rez. dr Krzysztof Danielewicz dzielił się swoją wiedzą teoretyczną, wynikającą z badań naukowych, oraz doświadczeniem praktycznym zdobytym w trakcie 24-letniej służby wojskowej. Proponował także unikatowe autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych, co wpływa na wyjątkowość szkolenia. Powyższe szkolenie okazało się niezwykle przydatne w dniu 27.05.2019 r., kiedy do szkoły wtargnął napastnik z bronią palną, ładunkami wybuchowymi, raniąc dwie osoby, w tym jedną ciężko. W trakcie tego tragicznego zdarzenia cały personel szkoły praktycznie i skutecznie zastosował rozwiązania proponowane w trakcie szkolenia, dzięki czemu obyło się bez większych strat.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim mgr Danuta Kuczyńska


W działaniach praktycznych wzięli udział wszyscy uczniowie. Wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły ćwiczyli ewakuację oraz azyl po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Szkolenie z udziałem dzieci odbyło się sprawnie – a co dla nas bardzo ważne – nie wprowadzało żadnych elementów niepewności, poczucia braku bezpieczeństwa czy też paniki. Merytoryczna strona wykładu, przemyślany i rzeczowy sposób jego prowadzenia, zapewnienie uczniom sprawdzonego i bezpiecznego sposobu ćwiczeń sprawiają, że możemy w pełni zarekomendować innym placówkom oświatowym szkolenia oferowane przez firmę Security in practice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy mgr Anna Bestyńska


Zaletą praktycznego szkolenia uczniów i nauczycieli oraz obsługi szkoły były: jasność i prostota rozwiązań, czytelność procedury, przydatność. Spokój i profesjonalizm płk. Danielewicza udzieliły się całej kadrze szkolnej, przełożyły się na dyscyplinę i powagę uczniów biorących udział w akcji. Najlepszą rekomendacją niech będzie wypowiedź ucznia klasy pierwszej, który witając się z mamą po ćwiczeniach, powiedział: „Mamo, a wiesz, co znaczy długi dzwonek? Że jest azyl i musimy się schować. Wtedy jesteśmy bezpieczni, wiesz?”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT