Szkolenie dla uczniów z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terenie szkoły

DLA KOGO?

Dla uczniów szkół średnich

KATEGORIA

Prawo

CZAS REALIZACJI

90 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie jest przeznaczone dla uczniów szkół średnich, którzy są zapoznawani z aktualnym stanem prawnym dotyczącym nieletnich sprawców czynów karalnych, odpowiedzialnością za popełnione czyny zabronione i ich poprawną interpretacją. Szkoleni są informowani także o działaniach przedstawicieli placówek oświatowych, podejmowanych w związku z takimi zachowaniami oraz procedurach postępowania organów ścigania, wszczynanych w momencie uzyskania informacji o przestępstwie.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej w zależności od wieku sprawcy
 • umiejętności rozpoznania oraz interpretacji czynu wykraczającego poza normy prawne oraz skutków jego popełnienia dla dalszego funkcjonowania w społeczności szkolnej
 • świadomości konieczności działania pracowników placówki w przypadku ujawnienia przestępstwa i znajomości etapów realizacji tych działań
 • znajomości zakresu postępowania organów ścigania wobec sprawcy czynu karalnego
 • wieloletni wykładowca w szkołach ponadpodstawowych, magister pedagogiki
 • nadkomisarz, 30 lat służby w Policji
 • wiedza o wkraczaniu w obszar konfliktu z prawem
 • wyjaśnienie zasad dotyczących odpowiedzialności karnej
 • obowiązki pracowników placówki oświatowej
 • certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg raportu Policji „Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2020 roku.” w 2020 roku osoby nieletnie w Polsce popełniły 18 951 czynów karalnych

Pełen raport w PDF

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 90 min

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • odpowiedzialność karna zgodnie z wiekiem sprawcy
 • interpretacja prawna czynów karalnych popełnianych przez uczniów szkół
 • obowiązki pracowników placówki oświatowej w sytuacji stwierdzenia lub uzyskania informacji o przestępstwie z udziałem ucznia szkoły
 • procedura i czynności procesowe funkcjonariuszy organów ścigania po otrzymaniu zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • skutki popełnienia czynu karalnego w oparciu o regulamin szkolny oraz dla dalszego funkcjonowania społecznego

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja szkolenia pozwoli wyjaśnić uczniom zasady dotyczące odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze popełnione w szkole lub mające bezpośredni związek z placówką oświatową oraz wypracować umiejętność rozpoznania sytuacji mogących wkraczać w obszar konfliktu z prawem. Szkolenie zwiększy świadomość uczniów w zakresie praw i obowiązków funkcjonariuszy publicznych, jakimi są nauczyciele i pracownicy szkoły, oraz przybliży skutki prawne czynu karalnego nie tylko w momencie jego popełnienia, ale także w perspektywie dalszego funkcjonowania w szkole i w środowisku społecznym jako osoba karana.

TRENER: Piotr Borowiak

Nadkomisarz w stanie spoczynku. Wieloletni wykładowca w szkołach ponadpodstawowych z zakresu Edukacji Policyjnej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z młodzieżą i nauczycielami z zakresu bezpieczeństwa.

W trakcie realizowanych projektów wykorzystuje swoją wiedzę zawodową i doświadczenie zdobyte na przestrzeni 30 lat służby w Policji, polegającej głównie na pracy w terenie – zaczynając od patrolowania ulic największych poznańskich dzielnic, poprzez pion kryminalny i zwalczanie przestępstw we wszystkich kategoriach.

Ukończył wiele szkoleń kierunkowych w zakresie prewencji służby operacyjnej i stanowisk dowódczych w Szkole Policji w Pile i w Szkole Policji w Słupsku. W 2009 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. W 2011 r. został także absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Odznaczony między innymi medalami za Długoletnią Służbę oraz medalem Zasłużony Policjant. Z Policją pożegnał się w 2020 r. jako wieloletni zastępca komendanta Komisariatu Policji w Swarzędzu.

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. (odnośniki do danych kontaktowych)
KONTAKT