Problem samobójstw wśród młodzieży

DLA KOGO?

Nauczycieli

KATEGORIA

Psychologia

CZAS REALIZACJI

120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje zagadnienia szeroko pojętego problemu samobójstw z nacisku na analizę zagrożeń wśród osób młodych, uczęszczających do placówek edukacyjnych. Poruszone obszary to m.in. zdefiniowanie terminu samobójstwa, zachowań suicydalnych i presuicydalnych, informujących o złym stanie zdrowia. Omówiony zostanie również szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • analizie przypadków samobójstw
 • analizie najczęściej występujących symptomów problemów skutkujących próbą samobójczą
 • sposobach postępowania w sytuacji możliwej próbie samobójczej
 • analiza zagrożeń wśród osób młodych
 • analiza najczęściej występujących symptomów
 • szczegółowy plan postępowania
 • profilaktyka w szkołach i pomoc

PROGRAM SZKOLENIA

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia

 • definicja samobójstw oraz ich rodzaje
 • określenie grup ryzyka
 • zachowania suicydalne i presuicydalne
 • profilaktyka w szkołach i pomoc

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Najważniejszą z korzyści szkolenia jest pozyskanie odpowiednich umiejętności pozwalających na odpowiednie i szybkie i skuteczne zareagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia w kontekście ryzyka popełnienia samobójstwa.

TRENER: NATALIA JURKIEWICZ

Natalia Jurkiewicz – magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, naukowo i praktycznie zajmuje się zjawiskiem przemocy rówieśniczej, depresji, zaburzeń neurorozwojowych czy lękowych u dzieci i nastolatków. Prowadziła szkolenia dla sektora obrony narodowej m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, znaczenia motywacji dla osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesu budowania relacji interpersonalnych.

Autorka artykułów związanych z różnymi formami przemocy rówieśniczej we współczesnej szkole oraz procedur reagowania na zjawiska tego rodzaju.

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT