Problem samobójstw wśród młodzieży

DLA KOGO?

Nauczycieli

KATEGORIA

Psychologia

CZAS REALIZACJI

120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje zagadnienia szeroko pojętego problemu samobójstw z nacisku na analizę zagrożeń wśród osób młodych, uczęszczających do placówek edukacyjnych. Poruszone obszary to m.in. zdefiniowanie terminu samobójstwa, zachowań suicydalnych i presuicydalnych, informujących o złym stanie zdrowia. Omówiony zostanie również szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • analizie przypadków samobójstw
 • analizie najczęściej występujących symptomów problemów skutkujących próbą samobójczą
 • sposobach postępowania w sytuacji możliwej próbie samobójczej
 • analiza zagrożeń wśród osób młodych
 • analiza najczęściej występujących symptomów
 • szczegółowy plan postępowania
 • profilaktyka w szkołach i pomoc

PROGRAM SZKOLENIA

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia

 • definicja samobójstw oraz ich rodzaje
 • określenie grup ryzyka
 • zachowania suicydalne i presuicydalne
 • profilaktyka w szkołach i pomoc

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Najważniejszą z korzyści szkolenia jest pozyskanie odpowiednich umiejętności pozwalających na odpowiednie i szybkie i skuteczne zareagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia w kontekście ryzyka popełnienia samobójstwa.

TRENER: MATEUSZ KABACIŃSKI

Mateusz Kabaciński – student kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie.

Posiada liczne obszary zainteresowań, do których zaliczyć można: konflikt izraelsko-palestyński, gospodarkę Mozambiku, wybory prezydenckie na kontynencie afrykańskim oraz problematykę i prewencję samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Opublikował wiele artykułów i analiz na stronach „Security in Practice”, a także „Analitik.pl”.

W trakcie studiów ukończył następujące kursy i szkolenia: TC3 – kurs medyczny (ukończony z wyróżnieniem), „OSINT (biały wywiad) w teorii i praktyce”, „Fotogrametria niskopułapowa z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających” na poziomie podstawowym oraz „Tworzenie panoram sferycznych i wycieczek wirtualnych” na poziomie zaawansowanym. W sierpniu 2022 r. w Kobylnicy był współorganizatorem konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, na której wygłosił prelekcję pt.: Problem samobójstw wśród młodzieży.

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT