Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

DLA KOGO?

Nauczycieli

KATEGORIA

Psychologia

CZAS REALIZACJI

 120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu przybliżenie pracownikom szkół informacji dotyczących depresji u uczniów. Depresja jest chorobą, a jej przebieg może być przewlekły, dlatego tak ważne jest zauważanie i wspieranie uczniów, którzy cierpią z jej przyczyny.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie najczęściej występujących objawów zaburzeń depresyjnych u dzieci i nastolatków, czynników, które mogą odpowiadać za wystąpieniem tego zaburzenia oraz możliwych konsekwencjach lekceważenia objawów.

  • omówienie objawów depresji
  • wiedza dotyczącą depresji u dzieci
  • sposoby reagowania na zmiany w zachowaniu dziecka

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się części teoretycznej, w trakcie której poruszone zostaną zagadnienia dotyczące częstości i charakterystyki występowania depresji u dzieci i nastolatków, możliwych przyczyn choroby oraz sposobów reagowania na zauważalne zmiany w zachowaniu dziecka. Omówione zostaną również objawy depresji u dzieci i nastolatków, a także możliwe konsekwencje ich ignorowania i bagatelizowania.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą depresji u dzieci i nastolatków. Znajomość objawów, które mogą świadczyć o występowaniu zaburzenia jest niezbędna, aby udzielić uczniowi potrzebnego i profesjonalnego wsparcia.

TRENER: NATALIA JURKIEWICZ

Natalia Jurkiewicz – magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, naukowo i praktycznie zajmuje się zjawiskiem przemocy rówieśniczej, depresji, zaburzeń neurorozwojowych czy lękowych u dzieci i nastolatków. Prowadziła szkolenia dla sektora obrony narodowej m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, znaczenia motywacji dla osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesu budowania relacji interpersonalnych.

Autorka artykułów związanych z różnymi formami przemocy rówieśniczej we współczesnej szkole oraz procedur reagowania na zjawiska tego rodzaju.

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT