Natalia Jurkiewicz – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z pasją prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, motywacji w zakresie osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesem budowania relacji interpersonalnych. Naukowo zajmuje się: szeroko pojmowanym problemem przemocy rówieśniczej w świecie realnym oraz cyberprzestrzeni, ,…