płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu na kierunku dowódczym (inżynier – dowódca). Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytułu magistra pedagogiki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie BHP i PPoż. na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Posiada także uprawnienia w zakresie doradztwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie samochodowym (ADR).

W trakcie zawodowej służby wojskowej zajmował stanowiska służbowe od oficera młodszego – podporucznika do stanowiska zaszeregowanego do stopnia generała brygady. Służbę zawodową zakończył w 2016 r. w stopniu pułkownika.

Na zajmowanych stanowiskach zajmował się tematyką bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, informacyjnego (w tym cyberzagrożeń), w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom z obszaru terroryzmu, sabotażu, bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania korupcji oraz innym obszarom z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobowego zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych w Polsce, Europie (Niemcy, Belgia, Bułgaria, Albania, Litwa, Portugalia) oraz na świecie (USA). Ponadto uczestniczył w misjach poza granicami kraju tj.: w misji OBWE w Chorwacji, misji OBWE w Kosowie, misji NATO w Bośni i Hercegowinie, misji koalicyjnej w Iraku. Realizował także doraźne zadania w ramiach misji NATO w Afganistanie.

Po ukończeniu zawodowej służby wojskowej w dalszym ciągu aktywnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa jako doradca oraz edukator.

Brał udział w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła”, który to program edukował kadrę szkół w zakresie wprowadzania w placówkach dydaktycznych procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz innych sytuacji zagrożenia w tym sytuacji kryzysowych .

Jako ekspert, bierze udział w konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.

Prowadzi zajęcia edukacyjne na kursach organizowanych przez Centrum Szkolenia NATO w Oberammergau w Niemczech.

Prowadzi doradztwo dla biznesu w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w tym utrzymania ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarach infrastruktury krytycznej.

Prowadzi wykłady, treningi i warsztaty w zakresie zagrożeń terrorystycznych, cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz bezpieczeństwa osobowego.

Biegle zna język angielski.