Przeżyć Szkołę. Bezpieczeństwo w szkole. Teoria i praktyka

57.00

Kategoria:

Opis

Każdy zamach przedstawiony jest według schematu: prze bieg, symptomy zamachu, konsekwencje. Autor udowadnia, że to nie terroryzm stanowi niebezpieczeństwo dla szkół, ale zagrożenia w większości przypadków rozwijają się wewnątrz nich.
Przedstawione wnioski dotyczą zarówno samej placówki oświatowej, przebiegu zamachu, konsekwencji oraz symptomów zagrożenia, jak i działania służb mundurowych, ratowniczych oraz administracji publicznej odpowiedzialnej za kwestie bezpieczeństwa w szkołach. Autor opisuje optymalne i sprawdzone w praktyce procedury bezpieczeństwa, możliwe do wprowadzenia w placówkach oświatowych na dwóch głównych poziomach: identyfikacji symptomów zagrożeń oraz procedur bezpieczeństwa możliwych do wprowadzenia po zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej, tzw. System 2–12.