Wpływ izolacji i nauki zdalnej na zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów

DLA KOGO?
Dla kadry kierowniczej, dydaktycznej
KATEGORIA
Psychologia
CZAS REALIZACJI
135 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Środowisko szkolne w obliczu wyzwań, jakie wymusiła pandemia koronawirusa, stanęło przed bardzo wieloma złożonymi problemami. Szczególnie narażeni na ryzyko są uczniowie, którzy w okresie izolacji, kwarantanny i nauki zdalnej zostali pozbawieni możliwości wychodzenia z domu, spotykania się z nauczycielami, rówieśnikami, korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych etc.
Uczniowie, których środowisko domowe jest zagrożone zaniedbaniami i przemocą, stali się bardziej eksponowani na destrukcyjne warunki.

CELE SZKOLENIA

Uwrażliwienie kadry kierowniczej i dydaktycznej na:

 • związek pomiędzy pandemią SARS-CoV-2 a stresem u uczniów,
 • oddziaływanie stresu na stan psychiczny uczniów,
 • wpływ zamknięcia szkół na codzienne życie uczniów,
 • zagrożenia związane z przedłużającą się nauką zdalną dla uczniów narażonych na przemoc ze strony bliskich osób,
 • charakterystyczne zachowania uczniów, mogące sygnalizować pogarszający się stan psychiczny.
diagnoza symptomów pojawiających się u młodzieży
wczesne wykrycie trudności
wykład z elementami dyskusji z uczestnikam
szkolenie dla la kadry kierowniczej, dydaktycznej oraz pozostałych pracowników
UWAGA!

Jaki jest wpływ pandemii na dzieci? Co powoduje u dzieci długotrwała izolacja i ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami?

Artykuł i podsumowanie na: zdrowie.pap.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA

W trakcie szkolenia omawiane są aspekty funkcjonowania uczniów w okresach zamknięcia szkół i konieczności realizowania nauki zdalnej, wynikający z tej sytuacji stres oraz związane z tym możliwe zagrożenia. Przedstawione zostaną również niektóre charakterystyczne zachowania uczniów, które mogą wskazywać na pogarszanie się ich kondycji psychicznej.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja szkolenia pomoże zwrócić uwagę kadry kierowniczej, dydaktycznej oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych na problemy uczniów spowodowane sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Przedstawienie różnego rodzaju zagrożeń oraz specyficznych symptomów pojawiających się u młodzieży szkolnej może pomóc we wczesnym wykryciu trudności i zareagowaniu na nie.

 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry kierowniczej, dydaktycznej oraz pozostałych pracowników w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Szkolenie jest formą wykładu z elementami dyskusji z uczestnikami.
 • Szkolenie zaplanowane jest na 3 godziny lekcyjne.

KONTAKT

  Telefon
  Kontakt