Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

PRZESZKOLONO
30 szkół, 12 tys. dzieci
KATEGORIA
Bezpieczeństwo w szkole
CZAS REALIZACJI
180 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja powyższego szkolenia ma na celu zapoznanie rodziców z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi symptomami zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla placówki oświatowej.
Szkolenie przygotowane na bazie analizy realnych zdarzeń w placówkach oświatowych w Stanach Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Finlandii i Polski oraz doświadczeń praktycznych.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • analizie przypadków niebezpiecznych zdarzeń w szkołach
 • analizie najczęściej występujących symptomów zagrożeń
 • analizie Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń
trener z unikatowym doświadczeniem
lista najczęściej występujących zagrożeń
szkolenia teoretyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 180 min

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • najczęściej występujące symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • analiza symptomów oraz możliwe konsekwencje – studium przypadku
 • analiza Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ)
 • sporządzanie dokumentów formalnych dotyczących symptomów oraz zdarzeń niebezpiecznych

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych. Wprowadzenie skutecznego narzędzia w postaci Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ) umożliwi podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych oraz szkoleniowych w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

SWWZ został zaproponowany w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoleniem objęto ponad 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. W kilku przypadkach na wczesnym etapie zidentyfikowano sytuacje niebezpieczne i powiadomiono odpowiednie służby.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

 1. Zawiera się w przedziale 1500-3000 zł w zależności od liczby szkolonych
2. Istnieje także możliwość przygotowania merytorycznego, dedykowanego zespołu, tj. Zespołu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń, oraz objęcie go merytoryczną opieką

KONTAKT

  Telefon
  Kontakt