Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

PRZESZKOLONO
30 szkół, 12 tys. dzieci
KATEGORIA
Bezpieczeństwo w szkole
CZAS REALIZACJI
180 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja powyższego szkolenia ma na celu zapoznanie rodziców z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi symptomami zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla placówki oświatowej.
Szkolenie przygotowane na bazie analizy realnych zdarzeń w placówkach oświatowych w Stanach Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Finlandii i Polski oraz doświadczeń praktycznych.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • analizie przypadków niebezpiecznych zdarzeń w szkołach
 • analizie najczęściej występujących symptomów zagrożeń
 • analizie Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń
trener z unikatowym doświadczeniem
lista najczęściej występujących zagrożeń
szkolenia teoretyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Czas szkolenia – 180 min

W ramach szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

 • współczesne zagrożenia dla placówek oświatowych
 • przebieg zdarzenia typu „aktywny strzelec”
 • najczęściej występujące symptomy sytuacji niebezpiecznych związanych z uczniem
 • analiza symptomów oraz możliwe konsekwencje – studium przypadku
 • analiza Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ)
 • sporządzanie dokumentów formalnych dotyczących symptomów oraz zdarzeń niebezpiecznych

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych. Wprowadzenie skutecznego narzędzia w postaci Systemu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń (SWWZ) umożliwi podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych oraz szkoleniowych w przypadku stwierdzenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

SWWZ został zaproponowany w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoleniem objęto ponad 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. W kilku przypadkach na wczesnym etapie zidentyfikowano sytuacje niebezpieczne i powiadomiono odpowiednie służby.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

 1. Zawiera się w przedziale 1500-3000 zł w zależności od liczby szkolonych
2. Istnieje także możliwość przygotowania merytorycznego, dedykowanego zespołu, tj. Zespołu Wczesnego Wykrywania Zagrożeń, oraz objęcie go merytoryczną opieką

KONTAKT

  Nie bądź nieprzygotowany na zagrożenia dzieci. Skontaktuj się z nami.

  tel.: +48 501254788