Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

DLA KOGO?
Nauczycieli
KATEGORIA
Psychologia
CZAS REALIZACJI
120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Znęcanie się, gnębienie, przeklinanie, naruszanie nietykalności fizycznej – to tylko niektóre formy przemocy rówieśniczej, które codziennie mają miejsce w szkolnych budynkach. Rozwój mediów społecznościowych oraz dostępność nowoczesnych technologii sprzyja uczniom, którzy stosują przemoc wobec innych – mogą to robić również w sieci. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami szkolnej przemocy rówieśniczej, poruszone również zostaną obszary:
• Kim jest agresor?
• Dlaczego stosuje przemoc wobec swoich rówieśników?
• Kim może być ofiara szkolnego agresora?
• W jaki sposób przemoc rówieśnicza wpływa na jej/jego funkcjonowanie?
• Jak rozmawiać o przemocy rówieśniczej z agresorem i ofiarą?

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uświadomienie zagrożenia, jakim jest dla uczniów przemoc rówieśnicza. Świadomość mechanizmów, które kierują agresorem oraz negatywnych implikacji dla ofiary, może pozytywnie wpłynąć na walkę z tym negatywnym zjawiskiem.

wiedza jakie są rodzaje przemocy rówieśniczej
wiedza o przemocy szkolnej w środowisku internetowym
przeszkolene ze sposobów podejmowania rozmowy
szkolenie teoretyczne i dyskusja o zajwisku przemocy

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z części teoretycznej, w trakcie której prowadząca zapoznaje uczestników z podstawowymi informacjami, danymi statystycznymi oraz punktem widzenia przemocy rówieśniczej przez psychologa. Druga część szkolenia to dyskusja o zjawisku przemocy rówieśniczej.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Poprzez szkolenie, którego treści dotykają powszechnego i niebezpiecznego zjawiska przemocy rówieśniczej, osoby uczestniczące:
• Dowiedzą się, jakie są rodzaje przemocy rówieśniczej wśród uczniów
• Zostaną wyposażeni w wiedzę o przemocy szkolnej w środowisku internetowym
• Zostaną zapoznani z aspektami destrukcyjnego wpływu szkolnej przemocy na ofiarę
• Zostaną przeszkoleni ze sposobów podejmowania rozmowy z agresorem i ofiarą o szkolnej przemocy
Szkolenie zaplanowane jest na 2 godziny lekcyjne.

POWIĄZANE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Problem samobójstw wśród młodzieży

W trakcie szkolenia zostanie omówiony szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

Depresja jest chorobą, a jej przebieg może być przewlekły, dlatego tak ważne jest zauważanie i wspieranie uczniów, którzy cierpią z jej przyczyny.

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt