Kod motywacyjny rozmówcy a osiąganie założonych celów

DLA KOGO?
Dla kadry kierowniczej, dydaktycznej
KATEGORIA
Psychologia
CZAS REALIZACJI
135 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Szkolenie, przeznaczone zarówno dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, jak i nauczycieli, prezentuje jedną z teorii motywacji, której założenia opierają się na spersonalizowanym podejściu do każdego rozmówcy, co pozwala na odpowiednie dobieranie argumentów w trakcie rozmowy czy negocjacji. Pozwoli to na uzyskanie założonego wcześniej celu rozmowy poprzez zaspakajanie specyficznych potrzeb rozmówcy.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia:

  • zapoznanie się z prezentowaną teorią motywacji,
  • zapoznanie ze sposobami dobierania argumentów zgodnych z potrzebami rozmówcy,
  • ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu indywidualnego kodu motywacyjnego rozmówcy.
połączenie wykładu i warsztatu
poznanie możliwości, jakie daje obserwacja drugiego człowieka
rozpoznanie wewnętrznych mechanizmów motywacyjnych
łatwiejszy proces komunikowania potrzeb i delegowania zadań

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z części teoretycznej, podczas której przedstawiane są kluczowe założenia wybranej teorii motywacji. Część praktyczna związana jest ze zdefiniowaniem własnego kodu motywacyjnego oraz próbami dobierania odpowiednich argumentów w celu zaspokojenia potrzeb rozmówcy.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu pozna możliwości, jakie daje obserwacja drugiego człowieka i próba rozpoznania jego motywacji. Rozpoznanie wewnętrznych mechanizmów motywacyjnych spowoduje, że proces komunikowania potrzeb, delegowania zadań do realizacji oraz ich późniejsze wykonanie uzyskają nowy stopień jakości.

  • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry kierowniczej i dydaktycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Szkolenie jest połączeniem wykładu i warsztatu.
  • Szkolenie zaplanowane jest na 3 godziny lekcyjne dla grup do 15 osób oraz 4 godziny lekcyjne dla grup 15-20 osób.

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt