ZOBACZ NASZE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
360 min
Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej realnymi cyberzagrożeniami, które mogą wystąpić podczas korzystania z komputerów i telefonów komórkowych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
135 min
Kod motywacyjny rozmówcy a osiąganie założonych celów

Szkolenie podczas którego przedstawiane są kluczowe założenia wybranej teorii motywacji oraz definiowany jest własny kod motywacyjny

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
90 min
Szkolenie dla uczniów z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terenie szkoły

Szkolenie jest przeznaczone dla uczniów szkół średnich, którzy są zapoznawani z aktualnym stanem prawnym dotyczącym nieletnich sprawców czynów karalnych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
3 dni
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

Przygotuj szkołę na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Sprawdź autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych.

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
180 min
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla rodziców uczniów

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli rodzicom na zapoznanie się z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi zagrożeniami dla placówek oświatowych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
180 min
Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
135 min
Wpływ izolacji i nauki zdalnej na zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów

W trakcie szkolenia omawiane są aspekty funkcjonowania uczniów w okresach zamknięcia szkół i konieczności realizowania nauki zdalnej

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

    Nie bądź nieprzygotowany na zagrożenia dzieci. Skontaktuj się z nami.

    tel.: +48 501254788