ZOBACZ NASZE SZKOLENIA

MIEJSCE
cała Polska
CZAS
360 min
Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najbardziej realnymi cyberzagrożeniami, które mogą wystąpić podczas korzystania z komputerów i telefonów komórkowych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Depresja wśród nastolatków – przyczyny, objawy, zagrożenia

Depresja jest chorobą, a jej przebieg może być przewlekły, dlatego tak ważne jest zauważanie i wspieranie uczniów, którzy cierpią z jej przyczyny.

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
135 min
Kod motywacyjny rozmówcy a osiąganie założonych celów

Szkolenie podczas którego przedstawiane są kluczowe założenia wybranej teorii motywacji oraz definiowany jest własny kod motywacyjny

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Problem samobójstw wśród młodzieży

W trakcie szkolenia zostanie omówiony szczegółowy plan postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia życia ucznia

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
90 min
Szkolenie dla uczniów z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny popełnione na terenie szkoły

Szkolenie jest przeznaczone dla uczniów szkół średnich, którzy są zapoznawani z aktualnym stanem prawnym dotyczącym nieletnich sprawców czynów karalnych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
3 dni
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

Przygotuj szkołę na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Sprawdź autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych.

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
180 min
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników wydziałów oświaty

Szkolenie ma na celu zapoznanie szkolonych z katalogiem możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych i procedurami bezpieczeństwa

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
120 min
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla rodziców uczniów

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli rodzicom na zapoznanie się z najbardziej powszechnymi i niebezpiecznymi zagrożeniami dla placówek oświatowych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
180 min
Szkolenie z zakresu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń (SWWZ)

Realizacja powyższego szkolenia pozwoli dyrektorom oraz nauczycielom na wczesną identyfikację symptomów sytuacji niebezpiecznych

ZOBACZ WIĘCEJ
MIEJSCE
cała Polska
CZAS
135 min
Wpływ izolacji i nauki zdalnej na zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów

W trakcie szkolenia omawiane są aspekty funkcjonowania uczniów w okresach zamknięcia szkół i konieczności realizowania nauki zdalnej

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt