NASZ ZESPÓŁ

Krzysztof Danielewicz

dr Krzysztof DANIELEWICZ, płk rez. Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Były żołnierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013–2014. Wcześniej pełnił służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012). Brał...

Maciej Matysiak

płk rez. mgr inż. Maciej Matysiak Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu na kierunku dowódczym (inżynier – dowódca). Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytułu magistra pedagogiki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w...

Marek Kołtun

Marek Kołtun – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Podczas swojej służby wojskowej zajmował kolejno stanowiska inspektora w wojskowych organach ścigania Ministerstwa Obrony Narodowej. Specjalizował się w postępowaniach przygotowawczych, nadzorowanych przez wojskowych i cywilnych prokuratorów. Prowadzący i współprowadzący postępowania wielowątkowe z zakresu likwidacji zorganizowanych grup przestępczych działających na szkodę wojska, korupcji, katalogu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko...

Dariusz Kołtun

Dariusz Kołtun – pasjonat, który fotografię traktuje zarówno hobbystycznie, jak i zawodowo. Swój pierwszy profesjonalny sprzęt fotograficzny kupił w 2005 r. Gdy wykonał nim kilka zdjęć (miejsc, którymi podążał William Shakespeare), uświadomił sobie, że chce podążać za tą pasją. Ukończył prestiżowe warsztaty fotograficzne w Londynie, które pozwoliły na poszerzenie horyzontów i innowacji technologicznych. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w trakcie...

Piotr Borowiak

Piotr Borowiak, nadkomisarz w stanie spoczynku. Wieloletni wykładowca w szkołach ponadpodstawowych z zakresu Edukacji Policyjnej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z młodzieżą i nauczycielami z zakresu bezpieczeństwa. W trakcie realizowanych projektów wykorzystuje swoją wiedzę zawodową i doświadczenie zdobyte na przestrzeni 30 lat służby w Policji, polegającej głównie na pracy w terenie – zaczynając od patrolowania ulic...

Agnieszka Rebelak

Moją pasją są przecinki Tak kiedyś odpowiedziałam na pytanie: „Proszę powiedzieć coś o sobie” podczas pewnej rozmowy rekrutacyjnej. Nie kłamałam. Poprawianie tekstów, którym zawodowo zajmuję się od 2008 roku, jest nie tylko moją profesją, ale i przyjemnością, a z całego spektrum problemów językowych największą radość daje mi zajmowanie się interpunkcją, której rola w tekście jest często przez autorów niedoceniana.  Jestem...

Mateusz Kabaciński

Mateusz Kabaciński – student kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii NaukStosowanych w Gnieźnie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie na profiluhumanistycznym. Od początku studiów czynnie rozwijał swoje obszary zainteresowań,do których zaliczyć można: konflikt izraelsko-palestyński, gospodarkę Mozambiku, wyboryprezydenckie na kontynencie afrykańskim oraz problematykę i prewencję samobójstw wśróddzieci i młodzieży. Opublikował wiele artykułów i analiz na stronach „Security in Practice”,a także „Analitik.pl”. W trakcie studiów...

Natalia Jurkiewicz

Natalia Jurkiewicz - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z pasją prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, motywacji w zakresie osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesem budowania relacji interpersonalnych. Naukowo zajmuje się: szeroko pojmowanym problemem przemocy rówieśniczej w świecie realnym oraz cyberprzestrzeni, ,...

KONTAKT

    Telefon
    Kontakt