Katarzyna Wieczorek-Dubska

Katarzyna Wieczorek-Dubska, mgr prawa, radca prawny

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe (2016 rok). Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy –Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Uprawnienia: Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N18001:2004 i PN-N 18011:2006.Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz uprawnienia doradcy ADR.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998–2015radca prawny w departamencie prawnym PKO Banku Polskiego. Od 2004 roku prowadzi również Kancelarię Radcy Prawnego o specjalności prawo bankowe, gospodarcze, prawo cywilne, rodzinne i prawo pracy, prawo konsularne. Prowadzi szkolenia z zakresu RODO, BHP, ADR, P-POŻ. Trener w projektach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa.

Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Lesznie.