Beata Styś

Beata STYŚ

Przedmiot mojej pracy zawodowej stanowi doradztwo strategiczne dla klientów z sektora prywatnego i publicznego z zakresu inwestycji w technologie umożliwiające oszczędność energii. Szczegóły przedsięwzięć, objęte wzajemnie sygnowanym porozumieniem o zachowaniu poufności, umożliwiają mi diagnozę stanu faktycznego infrastruktury klientów i opracowanie planu działania adekwatnego do jego potrzeb. Efektywność mojej pracy widoczna jest jako wymierna korzyść finansowa dla klienta w następujących aspektach:

  • możliwość dofinansowania inwestycji w nowe technologie energetyczne ze środków unijnych – oszczędność w wysokości nakładów inwestycyjnych,
  • faktyczna oszczędność środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie energetyczne infrastruktury po wdrożeniu.

W tym celu, wraz z moim zespołem, analizujemy dotychczasową dokumentację techniczną klienta, przeprowadzamy audyt energetyczny i przygotowujemy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego. Szczegółowy plan i zasady współpracy ustalamy zgodnie z potrzebami i możliwościami klienta, mając na uwadze jego zobowiązania z tytułu bieżącego prowadzenia działalności. Potwierdzeniem jakości naszej pracy, są referencje uzyskane od klientów, które świadczą o naszej efektywności.

tytuły:

Laureatka WIKTORIA 2019 w kategorii Lider Doradztwa Biznesowego 2019, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet; członkini Rady Kobiet Biznesu; Laureatka Mazowieckiego Lauru Przedsiębiorczości 2016/2017 w kategorii „Wspieranie polskiej nauki i biznesu” oraz Laureatka LIDER MULTIKULTURY 2017; Ambasadorka Ogólnopolskiego Programu Pierwsza Praca”4xP”; Ambasadorka Honorowa w Polskim Korpusie Pokoju; 

Telefon
Kontakt