Agata Lasota – Jądrzak

Agata Lasota – Jądrzakdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Od blisko 20 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w jednostce administracji państwowej, a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktywny trener i wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Politechnice Białostockiej oraz w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych. 

Telefon
Kontakt